Pūtauaki te maunga

Rangitaiki te awa

Mātaatua te waka

Ngāti Awa te iwi

Te pahipoto te hāpu

Kokohinau te marae

Oruatapare te whare tūpuna

Waipunarangi te wharekai

WHAKAPAPA

© 2018 RMD Marine LTD. Proudly created by CIP Design Studio